Kwb coloma denkt na over de islam

Jonas Slaats (antropoloog en filosoof, voormalig coördinator van het expertisecentrum islamitische culturen in Vlaanderen) is op dinsdag 14 maart 2017 dé gast van kwb Coloma.
 
In een uiteenzetting gaat hij in op vragen zoals ”Is een botsing van beschavingen onvermijdelijk? Is de Islam gewelddadig?  Komt  ‘onbemind’ niet al te vaak voort uit ‘onbekend’?”
Hij zet kanttekeningen bij het huidige wereldbeeld en plaatst discussies over de Islam in een breder perspectief.
Hij nodigt de zaal uit tot gesprek en verrijkend debat.
 
Wil je deze boeiende avond “Van Brussel tot Bagdad’ meemaken, dan moet je op dinsdag 14 maart 2017 naar zaal ‘t Kranske komen (Tervuursesteenweg 16, Mechelen).
Inschrijven kan vooraf bij eva.muyldermans@telenet.be en door drie Euro over te schrijven op het rekeningnummer van kwb coloma BE45 7885 1121 4489, met vermelding van “naam + voornaam en Brussel-Bagdad”. De opbrengst gaat naar Steunpunt Asiel & Migratie Mechelen.
 

Mis deze unieke praatavond – mede mogelijk gemaakt door beweging. academie en Ateliers voor werknemersvorming - niet!

Voor meer info zie onderstaande link
/files/s/363/file/UitVanBXLtotBagdad.pdf

 

Bedankt voor jullie warme acties in het kader van Music for life 2016 ten voordele van Steunpunt Asiel & Migratie!

Dankjewel Festival van Vlaanderen Mechelen & Casco Phil & leerlingenkoor voor jullie Stemmen voor Vrede in de Sint-Romboutskathedraal. Dankjewel Filmhuis Mechelen voor het vertonen van de film Fuocoammare. Dankjewel Amongster, Douglas Firs en Marble Sounds voor het organiseren van jullie optreden in Trefpunt in Gent. Dankjewel aan het team van Sava voor jullie soepverkoop. Dankjewel leerlingen 5de en 6de leerjaar basisschool OLV v/d Ham voor jullie kerstzingen in Mechelen. Dankjewel Karen voor je soepverkoop. Dankjewel Kuub voor het gebruik van jullie ruimte voor de soepverkoop. Dankjewel aan alle mensen die meegelopen hebben in de warmathons en aan allen die plaatjes hebben aangevraagd.

Mede met jullie opbrengsten kunnen wij verder zorgen dat vluchtelingenkinderen in armoede een fijne vakantie kunnen doorbrengen en kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, alsook crisishulp verlenen aan vluchtelingen.Bedankt Sint-Ludwinakerk Bonheiden voor de vele kerstcadeautjes voor de kinderen en jullie gulle gift.


Giften fiscaal aftrekbaar!

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project occasionele noodhulp aan vluchtelingen. De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art.145/33WIB).

Stort op projectrekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde vermelding 128/2874/00015
 


Redhorse Reporters cocreatie | Roel Nollet maakte een videoreportage over het verhaal van S, een jonge twintiger.
https://www.facebook.com/RedHorseReporters/videos/1142874355799606/?pnref=story