Bedankt voor jullie warme acties in het kader van Music for life 2016 ten voordele van Steunpunt Asiel & Migratie!

Dankjewel Festival van Vlaanderen Mechelen & Casco Phil & leerlingenkoor voor jullie Stemmen voor Vrede in de Sint-Romboutskathedraal. Dankjewel Filmhuis Mechelen voor het vertonen van de film Fuocoammare. Dankjewel Amongster, Douglas Firs en Marble Sounds voor het organiseren van jullie optreden in Trefpunt in Gent. Dankjewel aan het team van Sava voor jullie soepverkoop. Dankjewel leerlingen 5de en 6de leerjaar basisschool OLV v/d Ham voor jullie kerstzingen in Mechelen. Dankjewel Karen voor je soepverkoop. Dankjewel Kuub voor het gebruik van jullie ruimte voor de soepverkoop. Dankjewel aan alle mensen die meegelopen hebben in de warmathons en aan allen die plaatjes hebben aangevraagd.

Mede met jullie opbrengsten kunnen wij verder zorgen dat vluchtelingenkinderen in armoede een fijne vakantie kunnen doorbrengen en kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, alsook crisishulp verlenen aan vluchtelingen.Giften fiscaal aftrekbaar!

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project occasionele noodhulp aan vluchtelingen. De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art.145/33WIB).

Stort op projectrekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde vermelding 128/2874/00015
 


Redhorse Reporters cocreatie | Roel Nollet maakte een videoreportage over het verhaal van S, een jonge twintiger.
https://www.facebook.com/RedHorseReporters/videos/1142874355799606/?pnref=story