Nieuw

Openingsuren
 

Maandag: 13u-16u

Dinsdag: 10u-12u en van 13u-16u

Donderdag: 10u-12u en van 13u-16u


Intervisie Solentra 
Elke laatste vrijdag van de maand van 09.30- tot 12.00 intervisie met Geertrui Serneels van Solentra.

Er is ruimte om individuele dossiers te bespreken en eventuele doorverwijzingen naar Solentra kunnen besproken worden. De werking van Solentra en hun werkwijze   PACCT® (Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in creating healing Ties) wordt verduidelijkt.
De intervisiemomenten zijn vooral gericht op hulpverleners die werken met mensen met een migratie-achtergrond (clb's- scholen- sociale diensten- ...).  

Vooraf inschrijven via leen.geys@vluchtelingendienst.be is noodzakelijk.
 

Giften fiscaal aftrekbaar!

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project occasionele noodhulp aan vluchtelingen. De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art.145/33WIB).

Stort op projectrekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde vermelding 128/2874/00015