Er kan weer gestemd worden voor het goede doel in Mechelen
            MAAR de tijd is kort, stemmen kan t.e.m. 27 maart 2018

                               https://www.dezomerisvanmechelen.be/goede-doelen/

                                     Gebruik al je e-mailadressen, verwittig al je vrienden en

                          STEM: Steunpunt Asiel & Migratie

                                                          Veel dank voor jou steun!
 

Een kamer in je huis verhuren aan vluchtelingen?

Om een oplossing te bieden voor de moelijkheden die veel erkende vluchtelingen ondervinden wanneer ze op zoek gaan naar een woning, is het mogelijk om een vrije kamer in je woning te verhuren, of extra woonruimte te creeren om erkende vluchtelingen te huisvesten. 

In deze brochure vind je meer informatie over verhuren aan erkende vluchtelingen. 

Wil je meer informatie of heb je ondersteuning nodig bij het maken van deze melding? Neem dan contact op met Leen Geys, 015/34.07.88 of leen.geys@vluchtelingendienst.be.

Verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor?

Infoavonden over verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor op 15 maart of 18 april om 19.30 in de Keldermanszaal, stadhuis te Mechelen. 
Inschrijven via anne.wittevronghel@mechelen.be of 015/45.33.29. Meer info op mechelen.be/verhurenzonderzorgen