Helpen?


  • Huisvesting gezocht!

    Wanneer asielzoekers erkend worden als vluchteling, krijgen ze twee maanden de tijd om zelf huisvesting te zoeken. In de praktijk blijkt het voor deze mensen heel moeilijk te zijn om huisvesting te vinden. Heb je zelf een woning of appartement en wil je deze verhuren aan erkende vluchtelingen, of ken je iemand die iets te huur heeft? Neem dan zeker contact met ons op voor meer informatie. 
  • Giften

    Om in de meest schrijnende situaties aan basisbehoeften te voldoen zijn we steeds op zoek naar giften. Giften aan het Steunpunt Asiel en Migratie zijn bovendien fiscaal aftrekbaar. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project occasionele noodhulp aan vluchtelingen. De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art.145/33WIB).

    Stort op projectrekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde vermelding 128/2874/00015

    Voor materiële giften (kledij, dekens, meubels...) hebben we niet de opslagruimte en verwijzen we door naar de Kringwinkel Mechelen, waar mensen uit onze doelgroep gratis spullen mogen ophalen.