Helpen?


  • Huisvesting gezocht!

    Wanneer asielzoekers erkend worden als vluchteling, krijgen ze twee maanden de tijd om zelf huisvesting te zoeken. In de praktijk blijkt het voor deze mensen heel moeilijk te zijn om huisvesting te vinden. Heb je zelf een woning of appartement en wil je deze verhuren aan erkende vluchtelingen, of ken je iemand die iets te huur heeft? Neem dan zeker contact met ons op voor meer informatie. 
  • Giften

    Alle financiële giften zijn welkom op het rekeningnummer BE47 0012 0743 4980. Giften worden enkel gebruikt voor noodhulp aan de doelgroep. 

    Voor materiële giften (kledij, dekens, meubels...) hebben we niet de opslagruimte en verwijzen we door naar de Kringwinkel Mechelen, waar mensen uit onze doelgroep gratis spullen mogen ophalen.