Sisyphus’Café in bib Mechelen van 1 tot 20 juni i.s.m. Steunpunt Asiel en Migratie en bib Mechelen.
Met Ivan Abreu, Amir Arsalan Amiri, Viviane Bakar, Karen Boonen, Dirk Cousserier, Majd Khalifeh, Sara Koti, David Katshiunga, Edgar Matevosyan. De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de BIB.

Meer info via dirkcousserier.weebly.com                                              

                  

Een kamer in je huis verhuren aan vluchtelingen?

Om een oplossing te bieden voor de moelijkheden die veel erkende vluchtelingen ondervinden wanneer ze op zoek gaan naar een woning, is het mogelijk om een vrije kamer in je woning te verhuren, of extra woonruimte te creeren om erkende vluchtelingen te huisvesten. 

In deze brochure vind je meer informatie over verhuren aan erkende vluchtelingen. 

Wil je meer informatie of heb je ondersteuning nodig bij het maken van deze melding? Neem dan contact op met Leen Geys, 015/34.07.88 of leen.geys@vluchtelingendienst.be.

Verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor?

Infoavonden over verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor op 15 maart of 18 april om 19.30 in de Keldermanszaal, stadhuis te Mechelen. 
Inschrijven via anne.wittevronghel@mechelen.be of 015/45.33.29. Meer info op mechelen.be/verhurenzonderzorgen