https://www.dezomerisvanmechelen.be     

De vzw Steunpunt Asiel & Migratie biedt met een klein team en vrijwilligers hulpverlening aan asielzoekers, erkende vluchtelingen en andere mensen met een recent migratieverleden.
In 2017 ontvingen wij 694 nieuwe mensen uit conflictgebieden. 

Als je op ons stemt kunnen we voor de meest kwetsbare kinderen het verschil maken.
Het laat ons toe om hen in te schrijven voor cultuur, sport en vrijetijdsparticipatie.

Zo kunnen we zorgen voor een zomer voor iedereen!    

                              

Een kamer in je huis verhuren aan vluchtelingen?

Om een oplossing te bieden voor de moelijkheden die veel erkende vluchtelingen ondervinden wanneer ze op zoek gaan naar een woning, is het mogelijk om een vrije kamer in je woning te verhuren, of extra woonruimte te creeren om erkende vluchtelingen te huisvesten. 

In deze brochure vind je meer informatie over verhuren aan erkende vluchtelingen. 

Wil je meer informatie of heb je ondersteuning nodig bij het maken van deze melding? Neem dan contact op met Leen Geys, 015/34.07.88 of leen.geys@vluchtelingendienst.be.

Verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor?

Infoavonden over verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor op 15 maart of 18 april om 19.30 in de Keldermanszaal, stadhuis te Mechelen. 
Inschrijven via anne.wittevronghel@mechelen.be of 015/45.33.29. Meer info op mechelen.be/verhurenzonderzorgen