Oproep: schoolgerief gevraagd

Het begin van het schooljaar komt dichter en dichter bij en elk jaar opnieuw zijn er heel wat kindjes die bij ons om schoolgerief komen vragen. Heb je nog schoolspullen (boekentassen, kaften, pennen, potloden, schriften... ) in heel goede staat? Dan kunnen wij er zeker iemand bij mee maken! 
Neem contact op met 015/34.07.88


Oproep: giften voor noodhulp

Om in de meest schrijnende situaties aan basisbehoeften te voldoen zijn we steeds op zoek naar giften. Giften aan het Steunpunt Asiel en Migratie zijn bovendien fiscaal aftrekbaar. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project occasionele noodhulp aan vluchtelingen. De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art.145/33WIB).

Stort op projectrekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde vermelding 128/2874/00015


Verhalen over terugkeer

http://www.youtube.com/watch?v=8humdBjl0cU

https://www.youtube.com/watch?v=JAk1CfYlCdI