Medewerkers

De vzw heeft jaarlijks een Algemene Vergadering en om de drie maanden een Raad van Bestuur. Wekelijks is er een teamvergadering en om de zes weken komen de vrijwilligers samen. Op de vluchtelingendienst werken drie voltijdse en één deeltijdse werknemer, aangevuld met tijdelijk personeel dat tewerkgesteld wordt in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet.

Leen Geys is de algemene coördinator van de dienst. Zij staat in voor de algemene werking, vrijwillige terugkeer in samenwerking met IOM, opvolging van individuele dossiers en overlegvergaderingen met de partners. leen.geys@vluchtelingendienst.be

Stefanie De Brouwer
is de tweede voltijdse medewerkster. Zij staat in voor de opvolging van individuele dossiers, dossiers rond gezinshereniging en ondersteuning van de algemene werking. stefanie.debrouwer@vluchtelingendienst.be  
 
Joachim Anckaert versterkt als derde voltijdse medewerker de dienst, dit dankzij bijkomende middelen van Stad Mechelen. Hij staat in voor de opvolging van individuele dossiers, dossiers rond gezinshereniging en ondersteuning van de algemene werking. joachim.anckaert@vluchtelingendienst.be

Liesbet van Krunkelsven werkt 4/5de. Zij verzorgt alle contacten met Solentra en de opvolging van de gezinnen die voor psychologische begeleiding op de dienst komen. Zij staat in voor de praktische organisatie van de supervisies en intervisies geleid door Solentra. Verder ondersteunt zij mee de algemene werking van de dienst. liesbet.van.krunkelsven@vluchtelingendienst.be 

Suha Ali werd  in 2016 door het Sociaal Huis Mechelen bij het Steunpunt Asiel en Migratie tewerkgesteld en is voltijds in dienst als tolk Arabisch.