Mededeling

Vanaf 1 januari 2019 zijn giften aan onze vzw niet langer fiscaal aftrekbaar. Giften kunnen vanaf dan rechtstreeks gestort worden op het rekeningnummer van Steunpunt Asiel & Migratie BE47 0012 0743 4980


Vanaf 3 januari 2019 wijzigt de procedure inzake arbeidskaarten voor onderdanen van niet-EU landen. Meer info kan je lezen op de website van Agentschap Integratie & Inburgering:


http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/werkVerhuizing van de Dienst Vreemdelingenzaken

Vanaf 3 december verhuizen de diensten die bij de Dienst Vreemdelingenzaken belast zijn met de aanvragen voor internationale bescherming, naar 2 plaatsen:
  • Het Klein Kasteeltje,  Passendalestraat 2, 1000 Brussel   
In het Klein Kasteeltje worden de aanvragen voor internationale bescherming geregistreerd (asielaanvraag).
  • Pacheco, Pachecolaan 44 (44 Kubus), 1000 Brussel  
Op dit adres wordt vervolgens, op afspraak, de aanvraag voor internationale bescherming ingediend (verhoor, administratief luik, bepalen welke staat verantwoordelijk is voor het behandelen van de aanvraag ...).

Toegangsplannetjes vind je op volgende link:

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Over-ons/Pages/Verhuizing%20van%20de%20Dienst%20Vreemdelingenzaken.aspx
 

Verhuizing van het Commisariaat -generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Vanaf 10 december verhuist het Commissariaat naar Eurostation, Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel.

Verzoekers om internationale bescherming, advocaten, vertrouwenspersonen en erkende vluchtelingen kunnen op dit adres terecht. 

Meer informatie over de verhuis van de verschillende asieldiensten kan je lezen op volgende link: 

https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/de-asieldiensten-in-belgi-verhuizen-naar-verschillende-plaatsen-in-brussel

Heb je een kamer, studio, appartement of woning vrij én wil je graag verhuren aan mensen die het moeilijk hebben om onderdak te vinden? 
Bekijk hieronder hoe je kan helpen.

 
Een kamer in je huis verhuren aan vluchtelingen?

Om een oplossing te bieden voor de moelijkheden die veel erkende vluchtelingen ondervinden wanneer ze op zoek gaan naar een woning, is het mogelijk om een vrije kamer in je woning te verhuren, of extra woonruimte te creeren om erkende vluchtelingen te huisvesten. 

In deze brochure vind je meer informatie over verhuren aan erkende vluchtelingen. 

ORBIT vzw ontwikkelde een stap-voor-stap handleiding voor het maken van de melding, zij bieden je hierbij ook persoonlijke ondersteuning. Voor alle informatie zie: http://www.woninggezocht.be/melding/

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Leen Geys, 015/34.07.88 of leen.geys@vluchtelingendienst.be.

Verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor?

 Meer info op https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/verhuren-aan-een-sociaal-verhuurkantoor-svk