Vrijwillige terugkeer

Wanneer het duidelijk wordt dat er geen opties meer zijn om een persoon zijn verblijf in België te legaliseren is het belangrijk om deze mensen een alternatief te kunnen bieden. Via terugkeerprojecten van IOM en Caritas International kunnen mensen hulp krijgen om de terugkeer naar hun land van herkomst vlotter te doen verlopen.

Sinds 1994 is de vluchtelingendienst vzw lid van de Internationale Organisatie voor Migratie.
Dit wil zeggen dat we informatie, bijstand en re-integratieprojecten kunnen voorzien voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, mensen die afstand nemen van hun asielaanvraag en voor clandestiene migranten.

Onze taak bestaat erin om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot deze vrijwillige terugkeer en re-integratiebijstand. Voor vrijwillige terugkeer zijn er namelijk twee organisaties die de terugkeer kunnen ondersteunen, IOM en Caritas International. Afhankelijk van de situatie en het land van herkomst wordt er bekeken wie de beste partner kan zijn.

Meer informatie: www.vrijwilligeterugkeer.be