Administratieve hulpverlening

Ook mensen met vragen van administratieve aard, zoals de vertaling van een brief of het aanvragen van een afbetalingsplan, kunnen bij ons terecht.

Voor meer gespecialiseerde administratieve hulp sturen we mensen door naar de bevoegde diensten.