Dienst & Activiteiten

Juridisch advies

De asielprocedure kan een echt doolhof zijn en het is belangrijk dat mensen in welk statuut dan ook hun rechten en plichten kennen. Ook hier staat een positief-realistische benadering centraal. De veranderingen in de wetgeving rond asiel of gezinshereniging wekken veel belangstelling en vragen op. Ook thema's als regularisatie of naturalisatie komen vaak aan bod.

Hulpvragen hebben vaak meerdere lagen. Zo zal een vraag in verband met het verblijfsstatuut vaak gepaard gaan met informatie over vrijwillige terugkeer of kan er na een administratieve vraag nog een hele tijd gesproken worden over psychosociale problemen.

Administratieve hulpverlening

Ook mensen met vragen van administratieve aard, zoals de vertaling van een brief of het aanvragen van een afbetalingsplan, kunnen bij ons terecht.

Voor meer gespecialiseerde administratieve hulp sturen we mensen door naar de bevoegde diensten.

Psycho-sociaal

De psycho-sociale hulpverlening is de meest delicate opdracht voor het Steunpunt Asiel & Migratie. Wanneer mensen met een juridische of administratieve hulpvraag naar onze dienst komen, komen er ook vaak psychosociale klachten naar boven.

Voor veel vluchtelingen is de migratie naar een ander land vanuit hun thuisland een moeilijk en pijnlijk proces. Vluchtelingen komen vaak uit conflictgebieden en zijn op zoek naar veiligheid. Mee met hen op zoek gaan naar een realistisch toekomstperspectief blijft voor onze vzw de grootste en moeilijkste uitdaging.

Voor gespecialiseerde psychische hulpverlening werken we samen met Solentra vzw.

Vrijwillige terugkeer

Wanneer het duidelijk wordt dat er geen opties meer zijn om een persoon zijn verblijf in België te legaliseren is het belangrijk om deze mensen een alternatief te kunnen bieden. Via terugkeerprojecten van IOM en Caritas International kunnen mensen hulp krijgen om de terugkeer naar hun land van herkomst vlotter te doen verlopen.

Sinds 1994 is de vluchtelingendienst vzw lid van de Internationale Organisatie voor Migratie.
Dit wil zeggen dat we informatie, bijstand en re-integratieprojecten kunnen voorzien voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, mensen die afstand nemen van hun asielaanvraag en voor clandestiene migranten.

Onze taak bestaat erin om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot deze vrijwillige terugkeer en re-integratiebijstand. Voor vrijwillige terugkeer zijn er namelijk twee organisaties die de terugkeer kunnen ondersteunen, IOM en Caritas International. Afhankelijk van de situatie en het land van herkomst wordt er bekeken wie de beste partner kan zijn.
 

Noodhulp

Elke woensdagnamiddag kunnen mensen diegeen enkele vorm van inkomen hebben bij ons terecht voor voedselhulp. Hiervoor werken we samen met het Belgisch Interventie en Resitutiebureau (BIRB), krijgen we goederen van de Europese Unie en kunnen we wekelijks terecht bij de Mechelse Veilingen. 


Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) 

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) heeft tot doel om bij te dragen tot de vermindering van de meest ernstige vormen van armoede. Om dit te bereiken, ondersteunt het Fonds verschillende acties die genomen worden door de landen van de Europese Unie, door het aanbieden van:
·         niet-financiële bijstand aan de meest behoeftigen door middel van voedselhulp en/of materiële basishulp; 
·         begeleidende maatregelen met als doel om de sociale integratie van de meest behoeftigen te bevorderen. 
In België is de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) verantwoordelijk voor het beheer van dit programma. België beheert een bedrag van ongeveer 88 miljoen euro voor de programmaperiode 2014-2020. De POD MI voorziet, met de steun van het Fonds, in de gratis verdeling van levensmiddelen aan OCMW’s en andere partnerorganisaties. 

Onze organisatie verdeelt gratis deze producten van het FEAD. 

Afbeeldingsresultaat voor vlag van europa


Open Computerruimte

Sinds 2009 kunnen mensen in onze open computerruimte gratis surfen op het internet. Onze vrijwilligers zijn steeds bereid mensen wegwijs te maken in de basis van het internet.

De computerruimte is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 13u tot 16u.