Doel van de dienst

 • Een positief realiteitsgebonden onthaal bieden.
  Eén van onze hoofddoelstellingen is het verschaffen van correcte informatie omtrent de slaagkansen van een dossier  en de rechten en plichten die eraan verbonden zijn. Ongeveer 40 procent van de mensen die in België asiel aanvragen, wordt erkend als vluchteling. Daarom is het belangrijk om samen met asielzoekers al vanaf het eerste contact op een positiefrealistische manier de slaagkansen van hun aanvraag te bekijken. De mogelijkheden na een negatief antwoord worden ook steeds vanaf het eerste contact verduidelijkt.
   
 • Het verhogen van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en psychische hulp aan ouders en kinderen die een psychosociale problematiek ervaren vanuit hun achtergrond als asielzoeker of migrant. 
   
 • Integratiegerichte begeleiding bieden.
  Wij hechten veel belang aan een goede doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten. Zo zijn we er zeker van dat de cliënten op een goede manier verder geholpen worden. Ook het ter beschikking stellen van onze Open Computerruimte en de organisatie van laagdrempelige activiteiten zijn gericht op een vlotte integratie van nieuwkomers in onze maatschappij.
   
 • De coördinatie van een vrijwilligersnetwerk opnemen.
  De kansen tot een volwaardige participatie in de maatschappij zoveel mogelijk nastreven en een brug leggen tussen de Mechelse bevolking en nieuwkomers.
   
 •  Het sensibiliseren van de Mechelse  bevolking  met betrekking tot de vluchtelingenthematiek.
   Dit doen we aan de hand van getuigenissen in scholen en verenigingen, het organiseren van de dag van de vluchteling, … .
   
 •  Sinds 1994 is er als bijkomende doelstelling: Informatie en begeleiding met betrekking tot vrijwillige terugkeer geven.


De vzw Steunpunt Asiel & Migratie heeft een convenant met de stad Mechelen voor het uitvoeren van bovenstaande doelstellingen.