Historiek


In de jaren ’80 werd de stad Mechelen meer en meer geconfronteerd met de komst van asielzoekers en vluchtelingen. Gezien de complexiteit van dit thema werd ervoor geijverd om een speciale dienstverlening op te starten.  Zo werd in 1989 de vzw Werkgroep Integratie Vluchtelingen opgericht. De vzw ging van start met amper één voltijdse werkkracht en viel onder de vleugels van het OCMW van Mechelen. De vzw werd toen gefinancierd met middelen van het Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen (VFIK).

Tot op heden wordt het Steunpunt Asiel & Migratie (mede) gefinancierd door de Stad Mechelen.