Nieuws

Vrijwilligers gezocht! 

Voor de zomerperiode zijn we op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken. Interesse? Neem contact op met leen.geys@vluchtelingendienst.be.
 


Filmpje

Maryam Tazi, studente van Thomas More Hogeschool kwam een dagje meedraaien op onze dienst en maakte daar dit filmpje over. Bedankt Maryam!

Mededeling

Vanaf 1 januari 2019 zijn giften aan onze vzw niet langer fiscaal aftrekbaar. Giften kunnen vanaf dan rechtstreeks gestort worden op het rekeningnummer van Steunpunt Asiel & Migratie BE47 0012 0743 4980


The Sound of Home

Een interessant project voor onze doelgroep: The Sound of home betaalt voor maximum 150 jonge nieuwkomers – het volledige inschrijvingsgeld van één jaar les in een lokale muziekacademie, de huur van een instrument en de aankoop van het nodige lesmateriaal. 
Meer info op de website: soundofhome.beVerhuizing van de Dienst Vreemdelingenzaken

Vanaf 3 december verhuizen de diensten die bij de Dienst Vreemdelingenzaken belast zijn met de aanvragen voor internationale bescherming, naar 2 plaatsen:
  • Het Klein Kasteeltje,  Passendalestraat 2, 1000 Brussel   
In het Klein Kasteeltje worden de aanvragen voor internationale bescherming geregistreerd (asielaanvraag).
  • Pacheco, Pachecolaan 44 (44 Kubus), 1000 Brussel  
Op dit adres wordt vervolgens, op afspraak, de aanvraag voor internationale bescherming ingediend (verhoor, administratief luik, bepalen welke staat verantwoordelijk is voor het behandelen van de aanvraag ...).

Toegangsplannetjes vind je op volgende link:

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Over-ons/Pages/Verhuizing%20van%20de%20Dienst%20Vreemdelingenzaken.aspx
 

Verhuizing van het Commisariaat -generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Vanaf 10 december verhuist het Commissariaat naar Eurostation, Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel.

Verzoekers om internationale bescherming, advocaten, vertrouwenspersonen en erkende vluchtelingen kunnen op dit adres terecht. 

Meer informatie over de verhuis van de verschillende asieldiensten kan je lezen op volgende link: 

https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/de-asieldiensten-in-belgi-verhuizen-naar-verschillende-plaatsen-in-brussel

Heb je een kamer, studio, appartement of woning vrij én wil je graag verhuren aan mensen die het moeilijk hebben om onderdak te vinden? 
Bekijk hieronder hoe je kan helpen.

 
Een kamer in je huis verhuren aan vluchtelingen?

Om een oplossing te bieden voor de moelijkheden die veel erkende vluchtelingen ondervinden wanneer ze op zoek gaan naar een woning, is het mogelijk om een vrije kamer in je woning te verhuren, of extra woonruimte te creeren om erkende vluchtelingen te huisvesten. 

In deze brochure vind je meer informatie over verhuren aan erkende vluchtelingen. 

ORBIT vzw ontwikkelde een stap-voor-stap handleiding voor het maken van de melding, zij bieden je hierbij ook persoonlijke ondersteuning. Voor alle informatie zie: http://www.woninggezocht.be/melding/

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Leen Geys, 015/34.07.88 of leen.geys@vluchtelingendienst.be.

Verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor?

 Meer info op https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/verhuren-aan-een-sociaal-verhuurkantoor-svk