Juridisch advies

De asielprocedure kan een echt doolhof zijn en het is belangrijk dat mensen in welk statuut dan ook hun rechten en plichten kennen. Ook hier staat een positief-realistische benadering centraal. De veranderingen in de wetgeving rond asiel of gezinshereniging wekken veel belangstelling en vragen op. Ook thema's als regularisatie of naturalisatie komen vaak aan bod.

Hulpvragen hebben vaak meerdere lagen. Zo zal een vraag in verband met het verblijfsstatuut vaak gepaard gaan met informatie over vrijwillige terugkeer of kan er na een administratieve vraag nog een hele tijd gesproken worden over psychosociale problemen.