Medewerkers

De vzw heeft jaarlijks een Algemene Vergadering en om de drie maanden een Raad van Bestuur. Wekelijks is er een teamvergadering en om de zes weken komen de vrijwilligers samen. Op de vluchtelingendienst werken drie voltijdse werknemers en één deeltijdse werknemer, aangevuld met tijdelijk personeel dat tewerkgesteld wordt in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet.

Leen Geys is de algemene coördinator van de dienst. Zij staat in voor de algemene werking, vrijwillige terugkeer in samenwerking met IOM, opvolging van individuele dossiers en overlegvergaderingen met de partners. leen.geys@vluchtelingendienst.be

Stefanie De Brouwer is de tweede voltijdse medewerkster. Zij staat in voor de opvolging van individuele dossiers, dossiers rond gezinshereniging en ondersteuning van de algemene werking. stefanie.debrouwer@vluchtelingendienst.be 
 
Joachim Anckaert versterkt als derde voltijdse medewerker de dienst, dit dankzij bijkomende middelen van Stad Mechelen. Hij staat in voor de opvolging van individuele dossiers, dossiers rond gezinshereniging en ondersteuning van de algemene werking. joachim.anckaert@vluchtelingendienst.be 

Judith Fischer werkt rond vrijwillige terugkeer in partnerschap met Fedasil. Judith werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag. judith.fischer@vluchtelingendienst.be.