Noodhulp

Elke woensdagnamiddag kunnen mensen diegeen enkele vorm van inkomen hebben bij ons terecht voor voedselhulp. Hiervoor werken we samen met het Belgisch Interventie en Resitutiebureau (BIRB), krijgen we goederen van de Europese Unie en kunnen we wekelijks terecht bij de Mechelse Veilingen. Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) heeft tot doel om bij te dragen tot de vermindering van de meest ernstige vormen van armoede. Om dit te bereiken, ondersteunt het Fonds verschillende acties die genomen worden door de landen van de Europese Unie, door het aanbieden van:
·         niet-financiële bijstand aan de meest behoeftigen door middel van voedselhulp en/of materiële basishulp;
·         begeleidende maatregelen met als doel om de sociale integratie van de meest behoeftigen te bevorderen.
In België is de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) verantwoordelijk voor het beheer van dit programma. België beheert een bedrag van ongeveer 88 miljoen euro voor de programmaperiode 2014-2020. De POD MI voorziet, met de steun van het Fonds, in de gratis verdeling van levensmiddelen aan OCMW’s en andere partnerorganisaties.
Onze organisatie verdeelt gratis deze producten van het FEAD.