Vluchtelingen in de klas


Hier vindt u een informatiedocument over vluchtelingenkinderen in het onderwijs, opgemaakt door het Steunpunt Asiel & Migratie.

Hier kan u een infodossier downloaden over leerlingen zonder wettig verblijf, gemaakt door Kruispunt Migratie-Integratie en Odice.