Samenwerking met Solentra vzw


Sinds oktober 2014 heeft het Steunpunt Asiel & Migratie een intensieve samenwerking met Solentra vzw, met de steun van het Sociaal Huis Mechelen en de Stad Mechelen. 

Solentra vzw is onderdeel van Paika, de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel voor infants, kinderen en adolescenten. De doelen van de samenwerking met Solentra vzw zijn: 
  • Het bieden van individuele en aangepaste psychosociale hulp aan ouders en kinderen die een psychologische problematiek ervaren vanuit hun achtergrond als asielzoeker of migrant. 
     
  • Het versterken van de kennis en expertise van de medewerkers van de vzw op vlak van psychosociale hulpverlening opdat deze expertise structureel ingebed wordt in de werking.
     
  • Het organiseren van intervisiemomenten rond psychosociale en cultuursensitieve hulp voor sociale organisaties in Mechelen. Elke laatste vrijdag van de maand van 9:30 tot 12 uur. Graag inschrijven via leen.geys@vluchtelingendienst.be

Meer informatie of een aanmelding bij Solentra? Neem telefonisch contact op met Leen Geys op het nummer 015/34.07.88 of schrijf een e-mail aan leen.geys@vluchtelingendienst.be